University chapelle     Design Competition : 1st Place

Bratislava – Mlynská dolina, Slovakia
200 sqm
2002- 2003

Interiér kaplnky Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinadementza v Mlynskej doline, Bratislave sa riešil v náväznosti na študentskú architektonickú súťaž vypísanú správcom UPC P. Milanom Bubákom, SVD.

.

.