AD Betliarska

AD Betliarska, Betliarska ul., Bratislava, Slovakia
3 931 sqm
2019 – 2021

Photography : Welinna

Urbanizmus a architektúra. Objekt s 42 bytmi a apartmánmi a predajňou v parteri je rozdelený na dve hmoty. Hlinená farba tehličiek fasády odkazuje na neďaleké dunajské naplaveniny. Fasádou a strohým hmotovým výrazom stavba reaguje aj na neďalekú panelákovú zástavbu. Západná fasáda s lodžiami profituje z hry tieňa a svetla a získava skulpturálny výraz. Lodžie majú za úlohu aj zabrániť šíreniu hluku z priľahlej komunikácie. Výrazovo jednoduchšia východná fasáda je orientovaná do ukľudnenej pokračujúcej urbanistickej štruktúry.

Urban planning and architecture. The apartment building with 42 units, divided into two volumes, designed in 2017. The facade of the project refers to the near river Danube – clay color expression and the simple forms to the urban development of BratislavaPetržalka district. The west facade lives in particular from the play with light and shadow, the 3-dimensionality and its sculpturality. The Loggia forming prevents also form the noise of adjecent road noise. The east facade is rather simple with dominant staircase volume and calm roof terraces facing neighbouring urban structures.

.