UNIVERZITNÁ KAPLNKA

Interiér kaplnky Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinadementza v Mlynskej doline, Bratislave sa riešil v náväznosti na študentskú architektonickú súťaž vypísanú správcom UPC P. Milanom Bubákom, SVD.

.

.

Location: Bratislava – Mlynská dolina, Slovakia
Total area: 200 sqm
Designed and built: 2002- 2003