REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU ORTODOXNÉHO CINTORÍNA

Riešená časť ortodoxného cintorína na Žižkovej ulici pochádza z konca tridsiatych rokov minulého storočia. Objekty domu smútku, terasy a oporné múry navrhla známa kancelária Architekt Weinwurm & Vecsei. Zachované projekty sú datované 3.10.1929. Objekty sú lokalizované v centrálnej mestskej zóne Staré mesto, preto sa na ne vzťahuje zákon o ochrane pamiatok.

Rekonštrukcia objektu, ktorý bol v značne zanedbanom a na viacerých miestach v havarijnom stave, objednaná Židovskou náboženskou obcou, si vyžadovala osobitý prístup na zachovanie charakteru tohto objektu s prihliadnutím na jeho funkčnosť.

.

Location: Bratislava, Slovakia
Total area: 450 sqm
Designed and built: 2007 – 2011