KAPLNKA V ORAVSKEJ OSADE

Hmotovo – priestorové stvárnenie duchovného života v centre osady spája modernosť s prírodným elementom. Modernosť jednoduchého mäkkému výrazu hmoty lode sa preberá z ľudového vzoru zvonca – spiežovca.

Jej výraz má evokovať introvertnosť priestoru haly lode v porovnaní s extrovertným výrazom v rovine horizontu ľudí. Samotná kaplnka je vzájomne prepojená s doskou námestia so zvonmi – „urbanizované plató“.

Prírodnosť je vyjadrená osadením celku do zárezu v krajine a použitím prírodných materiálov v procese tvorby. Strecha je riešená titan-zinkovou krytinou. Interiér lode so štiepaných šindli. Horizontálna hmota a „plató“ s farbeného betónu.

Location: Mútňanský Duľov, obec Mútne, okres Námestovo
Total area: 65 sqm
Designed: 2010